Personalia

Algemeen

Ter inleiding op deze rubriek een lijst met enkele jaartallen uit mijn leven.
Zie: Jaartallen uit mijn leven

Wat waren mijn drijfveren als predikant, wat beweegt mij als kerklid, als mens? Voor een beknopt antwoord op die vragen verwijs ik naar twee korte teksten waarin ik een antwoord geef op twee andere vragen:
– Wat zijn volgens mij de eigenschappen die mijn preken in elk geval dienen te hebben?
– Waar staan wij voor als GKV-leden te midden van alle veranderingen die gaande zijn?
Zie: Mijn drijfveren

Periode vóór mijn predikantschap

Ter gelegenheid van het jubileum van de schoolkrant ‘Het Spuigat’ in 2014 heb ik herinneringen opgeschreven aan mijn tijd op de GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam).
Zie: Mijn GSR-tijd

Voor mijn gang naar belijdenis-doen en naar de studie theologie, zie: Van Leiden naar Kampen

De kerkelijke breuk tijdens de studie in Kampen

In 2015 heeft m’n Kamper jaargenoot Johan Schaeffer mij over de breuk in de jaren zestig onder de Kamper studenten geïnterviewd voor zijn boek ‘Verscheurd door trouw’, in 2017 uitgegeven bij De Vuurbaak.
In dit interview wordt trouwens ook aandacht gegeven aan m’n tijd in Zwolle, Rotterdam en Leiden.
Zie: Interview, dec.2015

Over het omgaan met (de pijn van) de breuk van 1967 tussen NGK en GKV hebben Johan Schaeffer en ik in datzelfde jaar 2015 een vierdelige briefwisseling gevoerd in het blad Onderweg.
In: Onderweg, september-oktober 2015, zie: Briefwisseling

Tijdens mijn predikantschap

Tijdens mijn predikantschap heb ik altijd taken uitgevoerd buiten de eigen gemeente.
Zo heb ik in 1990-1997 in de redactie gezeten van het ambtsdragersblad Dienst. Toen ik in 1998 stopte als redactielid heeft m’n Groningse collega Peter van de Kamp, toen docent aan de Theologische Universiteit in Kampen, een mooi afscheidsartikel geschreven.
Zie: Afscheid als eindredacteur van Dienst

Daarnaast heb ik in 1994-1996 twee seizoenen gastcolleges pastorale toerusting gegeven aan de Theologische Universiteit in Kampen.
Voor gegevens daarover, zie: Gastcolleges

Twee keer heeft Ytje Stevens mij een interview afgenomen:
– De eerste keer gebeurde schriftelijk, toen GKV Groningen-Oost haar eigen site kreeg.
– De tweede keer gebeurde mondeling, pal voor mijn emeritering; in dit interview zijn verschillende onderwerpen uit het eerste interview verder uitgediept.
Zie: Interview 2010 + 2011

Na m’n emeritering

Een jaar na m’n emeritering is in het plaatselijke kerkblad van de PKN een interview met mij geplaatst waar vooral aandacht werd gegeven aan de veranderingen binnen de GKV. Dit interview door Pieter Bootsma had als titel: ‘We zitten in het spoor van de beleving en zijn daarmee voluit kind van onze tijd’.
In: Kerk in stad. Kerkblad Protestantse gemeente Groningen, 8 juni 2012
Zie: Interview, juni 2012

Toen ik drie jaar met emeritaat was, verscheen in het Nederlands Dagblad van 24 september 2014 onder het kopje ‘Jubileum’ het berichtje dat ik veertig jaar predikant was. Vijf dagen later, 30 september, stond in het ND een kritische reactie van mij.
Zie: Jubilerende emeriti
In januari 2017 heeft de ND-redactie dit ingezonden uitgebreid anoniem geciteerd als inleiding op haar besluit te stoppen met het vermelden van predikantsjubilea.