Personalia

Interviews

Twee keer heeft Ytje Stevens mij een interview afgenomen, de eerste keer schriftelijk, de tweede keer mondeling.

Het eerste interview was toen GKV Groningen-Oost haar eigen site kreeg.
Zie: Interview, dec.2010
Het tweede interview was pal voor mijn emeritering en daarin zijn verschillende onderwerpen verder uitgediept.
Zie: Interview, mei 2011

Toen ik een jaar met emeritaat was, is in het plaatselijke kerkblad van de PKN een interview met mij geplaatst waar vooral aandacht werd gegeven aan de veranderingen binnen de GKV.
Zie: Interview, juni 2012

Jaartallen met bijlagen

Bij dezen een lijst met enkele jaartallen uit mijn leven en een beperkt genealogisch overzicht.
Zie: Jaartallen uit mijn leven  en  Enige genealogie

Ter gelegenheid van het jubileum van de schoolkrant ‘Het Spuigat’ heb ik herinneringen opgeschreven aan mijn tijd op de GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam).
Zie: Mijn GSR-tijd

Voor mijn gang naar belijdenis-doen en de studie theologie, zie: Van Leiden naar Kampen

Voor gegevens over m’n gastcolleges pastorale toerusting aan de Theologische Universiteit in Kampen, zie: Gastdocent

Toen ik in 1998 stopte als redactielid van het ambtsdragersblad Dienst, heeft m’n Groningse collega Peter van de Kamp, toen docent aan de Theologische Universiteit in Kampen, een mooi afscheidsartikel geschreven.
Zie: Afscheid als eindredacteur van Dienst

Na m’n emeritaat

Toen ik al drie jaar met emeritaat was, verscheen in het Nederlands Dagblad van 24 september 2014 onder het kopje ‘Jubileum’ het berichtje dat ik veertig jaar predikant was. Vijf dagen later, 30 september, stond in het ND een kritische reactie van mij.
Zie: Jubilerende emeriti
In januari 2017 heeft de ND-redactie dit ingezonden uitgebreid anoniem geciteerd als inleiding op haar besluit te stoppen met het vermelden van predikantsjubilea.

Over het omgaan met (de pijn van) de breuk tussen NGK en GKV hebben m’n Kamper jaargenoot Johan Schaeffer en ik in 2015 een briefwisseling gevoerd in het blad Onderweg.
Zie: Briefwisseling

Datzelfde jaar heeft Johan Schaeffer mij over de breuk in de jaren zestig onder de Kamper studenten geïnterviewd voor zijn boek ‘Verscheurd door trouw’, in 2017 uitgegeven bij De Vuurbaak. In dit interview wordt trouwens ook aandacht gegeven aan m’n tijd in Zwolle, Rotterdam en Leiden.
Zie: Interview, dec.2015