Preken

Met ingang van juli 2019 ga ik stoppen met het voorgaan in kerkdiensten. Ik zou daarom al m’n preken kunnen opruimen, maar dat vind ik wel wat jammer. Daarom neem ik in deze rubriek een vrij willekeurige selectie op van 50 preken, waarvan ik de trefwoorden heb uitgewerkt.
Mochten preeklezers in een kerkdienst een preek willen gebruiken, dan kunnen ze zelf daar een liturgie bij maken; verder staat het hun wat mij betreft vrij in een preek aanpassingen aan te brengen.

1
Eerst enkele preken over teksten uit het Oude Testament (OT):
(in opbouw)

2
En dan nu enkele preken over teksten uit het Nieuwe Testament (NT):
(in opbouw)

3
Hier volgen enkele preken over christelijke eigenschappen/kwaliteiten. Omdat die geen gegeven zijn maar onderhoud behoeven en bezinning nodig hebben op de toepassing, noem ik ze groeipunten.
Groeipunt 1-8 zijn geschreven onder invloed van het boek van J. Overduin uit 1967, met als titel: ‘Worden als een man. Over de geestelijke volwassenheid’ (een samenvatting van dit boek staat in no.13 van de rubriek ‘Teksten van anderen’).
Groeipunt 9-16 sluiten aan bij teksten uit Paulus’ brief aan de Filippenzen.
Groeipunt 1 – Geestelijke volwassenheid
Groeipunt 2 – Betrokkenheid
Groeipunt 3-4 – Zelfaanvaarding-zelfrelativering
Groeipunt 5 – Uit één stuk
Groeipunt 6-7 – Stabiliteit-soepelheid
Groeipunt 8 – Incasseringsvermogen
Groeipunt 9 – Moed
Groeipunt 10 – Gehoorzaamheid
Groeipunt 11 – Brede blik
Groeipunt 12-13 – Vreugde-mildheid
Groeipunt 14-16 – Onbezorgdheid-dankbaarheid-vrede

4
Ten slotte enkele preken over Zondagen uit de Heidelbergse Catechismus
(HC 01 = Zondag 1 uit de Heidelbergse Catechismus):
HC 01 – We zijn Christus’ eigendom
HC 03 – Onze zwerftocht
HC 05-06 – Christus’ komst
HC 07 – Geloven
HC 17 – Bevrijding van angst
HC 20 – De Heilige Geest
HC 22 – Christus maakt onze redding af
HC 23 – Chr.omgaan met schuld
HC 25 – Woord, sacrament = Gods liefde
HC 26 – Nadenken over de doop
HC 27 – De doop van baby’s
HC 29 – Via het avondmaal zekerheid
HC 33 – Bekering = Christus leeft in je
HC 35 – Recht doen aan God
HC 51 – God bidden om vergeving
HC 52 – Bidden tegen de duivel in