Links

We leven in een bijzondere tijd: nog nooit was zo veel informatie voor zo veel mensen bereikbaar. In deze rubriek wil ik enkele links noemen naar sites die mij erg aanspreken en passen binnen de thema’s van de andere rubrieken.

Inhoudsopgave van de onderstaande links
1   De Bijbel: vertalingen, commentaar en De Bijbel in de cultuur
2   Documenten van de RKK, PKN en GKV
3   De Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren
4   Het nieuwe Liedboek
5   Artikelen van het Praktijkcentrum
6   Ingeborg Bosch over PRI
7   Heddes en De Haas over mindfulness
8   Een kritische film over de productie van ons eten
9   Foto’s van vogels, vlinders en regendruppels
10 Inhoudsopgave van de Priory-CD’s met de 150 psalmen en met het ‘English Hymnal’
11 Schilders: van Jan van Eyck tot Van Gogh
12 Youtube-uitvoering van werken van Bach
13 Youtube-uitvoering van Allegri: ‘Miserere’ en Purcell: ‘Sound the trumpet’
14 Youtube met Pergolesi: ‘Stabat mater’ en Lauridsen: ‘O magnum mysterium’
15 Napolitaans slaapliedje voor Jezus, gezongen door Jaroussky
16 De canon en gigue van Pachelbel
17 Orgelimprovisaties van Sietze de Vries op de melodieën van het Geneefse Psalter
18 The Klezmatics: Schnirele, Perele – over de komst van de Messias

1
Wie digitaal verschillende bijbelvertalingen wil raadplegen, kan terecht bij een site van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Zie: debijbel.nl
Elke bijbelvertaling roept vragen op waarom zo is vertaald en niet anders. Om de lezers van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) te informeren, geeft het Nederlands Bijbelgenootschap bij vele teksten een vertaaltechnische toelichting.
Zie: NBV-vertaalaantekeningen
Wie grondig studie wil maken van de Bijbel, kan via internet van alles vinden. Zo zijn oude commentaren als die van August Dächsel en Matthew Henry gratis te downloaden. Ze worden namelijk nog volop gebruikt, al zijn ze hier en daar verouderd.
Zie: Dächsel en Henry
Een boeiend thema is de Bijbel in de Nederlandse cultuur. Immers, vele werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de Bijbel geïnspireerd. Hieraan is een aparte site gewijd.
Zie: bijbelencultuur.nl

2
Er zijn vele kerkelijke sites die informatie geven over wat binnen de desbetreffende kerk van belang is.
Voor de Rooms-Katholieke kerk zie bijvoorbeeld: RKK-documenten
Voor de Protestantse Kerk Nederland zie: PKN-dienstboek
Voor de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zie: Belijdenissen en GKV-formulieren

3
Een ander gebied wordt bestreken door de ‘De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’ (DBNL). Op de site daarvan kun je de complete werken van Joost van den Vondel en Guido Gezelle raadplegen maar ook werk van theologische auteurs als Bavinck en Schilder en uitgaven als de Statenvertaling en Datheens psalmberijming.
Zie: DBNL

4
Het ‘Liedboek voor de Kerken’ uit 1973 heeft een opvolger: 25 mei 2013 is het nieuwe ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ gepresenteerd. Een aparte site houdt ons op de hoogte.
Zie: Liedboek 2013

5
Wie snel geïnformeerd wil worden over een verscheidenheid aan thema’s die in het kerkelijk leven van alledag spelen, is welkom in de digitale bibliotheek van het ‘Praktijkcentrum voor dienstverlening en onderzoek in de GKV’.
Zie: Bibliotheek Praktijkcentrum

6
Veel mensen kampen met lastige gevoelens die hen verhinderen om voluit te leven. Tegenwoordig zijn er gelukkig vele mogelijkheden van therapie. Ik zelf ben erg geraakt door de visie en aanpak van Ingeborg Bosch, die een heel eigen therapie-vorm heeft ontwikkeld.
Zie: Past Reality Integration
Voor eigen gebruik heb ik materiaal van deze site en uit de eerste twee boeken van Bosch gedigitaliseerd. Een mooie start om grondiger kennis te maken met haar werk.
Zie: Ingeborg Bosch over PRI

7
Tegenwoordig wordt in de gezondheidszorg veel gebruik gemaakt van mindfulness (ook wel aandachttraining genoemd), waarin gebruik gemaakt wordt van verworvenheden uit de boeddhistische psychologie. Deze training is verwant met focussen, zie de rubriek ‘Teksten van anderen’, no.25-27. Een bekende naam op dit gebied is de klinisch psychologe Bettina Heddes.
Wat mindfulness is en in welke situaties die wordt ingezet, blijkt uit: Heddes, Mindfulness
Wat mindfulness in de praktijk omvat, blijkt uit deze oefeningen: Heddes, Oefeningen
Boeiend materiaal wordt eveneens geboden door Noud de Haas op z’n site; ik heb een en ander in één document op een rij gezet, zie: Noud de Haas, Mindfulness
Daarnaast heeft hij op z’n site een reeks oefeningen staan: De Haas, Oefeningen

8
De BBC-natuurfilms zijn een overweldigend succes: heel terecht, want ze zijn indrukwekkend. Tegelijk is de manier waarop wij aan ons eten komen bepaald niet respectvol tegenover de dieren en planten, zie de ontluisterende van film Nikolaus Geyrhalter:
Zie: Our Daily Bread  (Helaas staat deze film niet meer op Youtube)

9
Gelukkig biedt internet ook vele sites met prachtige natuurfoto’s. Ik noem twee Nederlandse, een met vogels en een met vlinders.
Zie: Birdpix, en: Vlindervaria
Heel bijzonder is ook een diapresentatie (plus muziek) met foto’s van regendruppels. Het duurt trouwens even voordat de dia’s verschijnen; ze moeten daarna aangeklikt worden.
Zie: Regendruppels

10
Priory Records heeft in een collectie van 10 CD’s ‘The Psalms of David’ uitgegeven en daarnaast ook het complete ‘New English Hymnal’ in een collectie van 23 CD’s, gezongen door koren uit heel Engeland. Omdat de verschillende ‘Psalms’ en ‘Hymns’ verspreid staan over de CD’s, is het een heel zoekwerk het juiste lied op de juiste CD te vinden. Ik heb daarom indexen gemaakt op liednummer en beginregel, zodat alles makkelijk te vinden is.
Zie: Index Psalms Collection en: Index New English Hymnal Collection

11
Surfend op internet kom je ook op het gebied van beeldende kunst een schat aan materiaal tegen. Laat ik enkele mooie sites noemen:
Jan van Eyck
Hiëronymus Bosch
Leonardo da Vinci
Albrecht Dürer
Michelangelo
Pieter Bruegel
Rembrandt van Rijn
Johannes Vermeer
Vincent van Gogh

12
Op Youtube staan vele prachtige uitvoeringen van prachtige muziek (helaas moet je vaak eerst een advertentie ondergaan). Enkele wil ik met u delen.

Allereerst van Bach (1685-1750): het koraal ‘Jesus bleibet meine Freude’ uit Cantate 147, met als tekst:
Jesus bleibet meine Freude, / Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide / Er ist meines Lebens Kraft.
Meiner Augen Lust und Sonne, / Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht, / aus dem Herzen und Gesicht.
Zie: Bach, Jesus bleibet meine Freude

Ontroerend is het duet tussen Jezus en de ziel uit Bachs Cantate 21, waarbij Jezus de zichzelf-veroordelende mens met zijn liefde weet te overtuigen.
Zie voor de tekst: Bach, Duet Jezus en de ziel
Zie: Bach, Duet Jezus en de ziel

Wie niet genoeg kan krijgen van Bach kan sinds mei 2014 terecht op de site ‘All of Bach’, waar in de komende jaren alle werken van Bach beschikbaar komen, in geluid en beeld én met informatieve teksten – een initiatief van Jos van Veldhoven, dirigent van de Nederlandse Bachvereniging.
Zie: Alle werken van Bach

13
Een beroemd Miserere (in protestantse bijbels: psalm 51) is van Allegri (1582-1652), gezongen door de Tallis Scholars.
Zie: Allegri, Miserere
Ook een mooie versie, met de tekst op het scherm, is die van Pro Cantione Antiqua.
Zie: Allegri, Miserere (2)

Prachtig is ook het duet ‘Sound the trumpet’ van Purcell (1659-1695), gezongen door Bowman en Chance, twee countertenors, met als tekst:
Sound the trumpet, till around
You make the list’ning shores rebound,
On the sprightly hautboy play
All the instruments of joy
That skilful numbers can employ
To celebrate the glories of this day.
Zie: Purcell, Sound the trumpet

14
Aangrijpend is het Stabat mater van Pergolesi (1710-1736), hier het eerste couplet, gezongen door sopraan Kirkby en countertenor Bowman, met als tekst:
Stabat mater dolorosa / iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
(De diepbedroefde Moeder / stond wenend bij het kruis
terwijl haar Zoon daar hing)
Zie: Pergolesi, Stabat mater

Vrij recent is van Morten Lauridsen (1943): O magnum mysterium, met als tekst:
O magnum mysterium et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum. Alleluia.
(O groot mysterie en wonderbaarlijk sacrament
dat dieren de pasgeboren Heer mogen aanschouwen liggend in een kribbe.
Gelukkig maagd, wier schoot het waard was Christus de Heer te dragen. Halleluja)
Zie: Lauridsen, O magnum mysterium

15
Treffend is het Napolitaans slaapliedje voor het kind Jezus uit plm. 1635, gezongen door de countertenor Jaroussky.
Zie voor de tekst met vertaling: Napolitaans slaapliedje
Zie: Napolitaans slaapliedje

16
Een instrumentaal stuk: Canon van Pachelbel, voor drie violen en basso continuo.
Zie: Pachelbel, Canon

17
Wie een liefhebber is van de melodieën van het Geneefse Psalter en van het orgelspel van de improvisator Sietze de Vries, kan zich laven aan de site: Alle Psalmen

18
Een totaal ander genre is het nummer Shnirele, Perele over de komst van de Messias, gezongen door de joods-amerikaanse klezmerband The Klezmatics in 2004 in het centrum van Berlijn.
Zie voor de Jiddische tekst met Engelse vertaling: Shnirele perele
Zie: The Klezmatics, Shnirele, Perele