Links

We leven in een bijzondere tijd: nog nooit was zo veel informatie voor zo veel mensen bereikbaar. In deze rubriek wil ik enkele links noemen naar sites die mij erg aanspreken en passen binnen de thema’s van de andere rubrieken.

Inhoudsopgave van de onderstaande links
1  Hulp van het Ned. Bijbelgenootschap bij het lezen van de Bijbel
2  Reformata, met gedigitaliseerde gereformeerde klassieken
3  Digitale Bibliotheek van de Ned. letteren; een site met Kuyper en Bavinck
4  Documenten van de RKK, PKN en NGK (tot 2023: GKV)
5  Het nieuwe Liedboek, met zettingen voor orgel; improvisaties op de Psalm-melodieën
6  Inwijding van Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona

1
Wie digitaal verschillende bijbelvertalingen wil raadplegen, kan terecht bij een site van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Daarop zijn ook vertaalaantekeningen, toelichtingen en illustraties te vinden en eveneens bijbelse afbeeldingen uit de Nederlandse beeldende kunst. Om sommige onderdelen te kunnen raadplegen is een account nodig.
Zie: debijbel.nl
Voor wie zich wil verdiepen in vertaaltechnische zaken, kan terecht in het blad ‘Met andere woorden’ van het NBG.
Zie: Het blad

2
Wie op zoek is naar gereformeerde klassieken op het gebied van dogmatiek, ethiek, bijbeluitleg e.d. kan de site Reformata raadplegen.
Zie: Geref.klassieken

3
Een ander gebied wordt bestreken door de ‘Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’ (DBNL). Op de site daarvan kun je de werken van Joost van den Vondel en Guido Gezelle raadplegen maar ook de Statenvertaling, Datheens psalmberijming en werk van theologische auteurs als Bavinck en Schilder.
Zie: DBNL
Het werk van Kuyper en Bavinck staat compleet op een neocalvinistische site.
Zie: Bavinck+Kuyper

4
Er zijn vele kerkelijke sites die informatie geven over wat binnen de desbetreffende kerk van belang is.
Voor de Rooms-Katholieke kerk, zie bijvoorbeeld: RKK-documenten
Voor de Protestantse Kerk Nederland, zie: PKN-dienstboek
Voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken (tot 2023: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt), zie: Belijdenissen  en  Liturgische formulieren

5
Het ‘Liedboek voor de Kerken’ uit 1973 heeft een opvolger: 25 mei 2013 is het nieuwe ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ gepresenteerd. Een aparte site houdt ons op de hoogte, met daarop o.a. diverse registers.
Zie: Liedboek 2013
Intussen bestaat er van veel liederen een zetting voor orgel door Henk Lemckert.
Zie: Zettingen
Wie een liefhebber is van de melodieën van het Geneefse Psalter en van het orgelspel van de improvisator Sietze de Vries, kan zich laven aan de site: Alle Psalmen

6
Als toegift in deze rubriek: beelden van de inwijding van Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona in 2010.
Zie: Sagrada Familia