Links

We leven in een bijzondere tijd: nog nooit was zo veel informatie voor zo veel mensen bereikbaar. In deze rubriek wil ik enkele links noemen naar sites die mij erg aanspreken en passen binnen de thema’s van de andere rubrieken.

Inhoudsopgave van de onderstaande links
1   De Bijbel: vertalingen, commentaar en illustraties
2   Documenten van de RKK, PKN en GKV
3   Instanties in de GKV: Steunpunt Kerkenwerk, Praktijkcentrum en Diaconaal Steunpunt
4   Het nieuwe Liedboek
5   Inhoudsopgave van de Priory-CD’s met de 150 psalmen en met het ‘English Hymnal’
6   De Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren
7   Nederlandse/Vlaamse schilders: van Jan van Eyck tot Van Gogh
8   Uitvoering van werken van Bach
9   Uitvoeringen van Allegri: ‘Miserere’ en Purcell: ‘Sound the trumpet’
10 Pergolesi: ‘Stabat mater’ en Lauridsen: ‘O magnum mysterium’
11 Napolitaans slaapliedje voor Jezus, gezongen door Jaroussky
12 De canon en gigue van Pachelbel
13 Orgelimprovisaties van Sietze de Vries op de melodieën van het Geneefse Psalter
14 The Klezmatics: Schnirele, Perele – over de komst van de Messias

1
Wie digitaal verschillende bijbelvertalingen wil raadplegen, kan terecht bij de site van het Nederlands Bijbelgenootschap. Daarop zijn ook toelichtingen en illustraties te vinden en eveneens bijbelse afbeeldingen uit de Nederlandse beeldende kunst.
Zie: debijbel.nl
Elke bijbelvertaling roept vragen op waarom zo is vertaald en niet anders. Om de lezers van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) te informeren, geeft het Nederlands Bijbelgenootschap bij vele teksten een vertaaltechnische toelichting.
Zie: NBV-vertaalaantekeningen
Wie grondig studie wil maken van de Bijbel, kan via internet van alles vinden. Zo is een oud commentaar als dat van August Dächsel gratis te downloaden. Dit wordt namelijk nog volop gebruikt, al is dit hier en daar verouderd.
Zie: Genesis-Hooglied  –  Jesaja-Maleachi  –  Matteüs-Openbaring

2
Er zijn vele kerkelijke sites die informatie geven over wat binnen de desbetreffende kerk van belang is.
Voor de Rooms-Katholieke kerk zie bijvoorbeeld: RKK-documenten
Voor de Protestantse Kerk Nederland zie: PKN-dienstboek
Voor de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt zie: Belijdenissen en GKV-formulieren

3
In de GKV zijn drie instanties actief die het werk in de kerken willen ondersteunen:
Steunpunt Kerkenwerk    Praktijkcentrum    Diaconaal Steunpunt
Wie snel geïnformeerd wil worden over een verscheidenheid aan thema’s die in het kerkelijk leven van alledag spelen, is welkom in de digitale bibliotheek van het Praktijkcentrum.
Zie: Bibliotheek Praktijkcentrum

4
Het ‘Liedboek voor de Kerken’ uit 1973 heeft een opvolger: 25 mei 2013 is het nieuwe ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ gepresenteerd. Een aparte site houdt ons op de hoogte.
Zie: Liedboek 2013

5
Priory Records heeft in een collectie van 10 CD’s ‘The Psalms of David’ uitgegeven en daarnaast ook het complete ‘New English Hymnal’ in een collectie van 23 CD’s, gezongen door koren uit heel Engeland. Omdat de verschillende ‘Psalms’ en ‘Hymns’ verspreid staan over de CD’s, is het een heel zoekwerk het juiste lied op de juiste CD te vinden. Ik heb daarom indexen gemaakt op liednummer en beginregel, zodat alles makkelijk te vinden is.
Zie: Index Psalms Collection  en  Index New English Hymnal Collection

6
Een ander gebied wordt bestreken door de ‘De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’ (DBNL). Op de site daarvan kun je de complete werken van Joost van den Vondel en Guido Gezelle raadplegen maar ook werk van theologische auteurs als Bavinck en Schilder en uitgaven als de Statenvertaling en Datheens psalmberijming.
Zie: DBNL

7
Surfend op internet kom je ook op het gebied van beeldende kunst een schat aan materiaal tegen. Laat ik enkele sites noemen van Nederlandse/Vlaamse kunstenaars:
Jan van Eyck
Hiëronymus Bosch
Pieter Bruegel
Rembrandt van Rijn
Johannes Vermeer
Barend Cornelis Koekkoek
Vincent van Gogh

8
Op Youtube staan vele prachtige uitvoeringen van prachtige muziek (helaas moet je vaak eerst een advertentie ondergaan). Enkele wil ik met u delen.

Allereerst van Bach (1685-1750): het koraal ‘Jesus bleibet meine Freude’ uit Cantate 147, met als tekst:
Jesus bleibet meine Freude, / Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide / Er ist meines Lebens Kraft.
Meiner Augen Lust und Sonne, / Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht, / aus dem Herzen und Gesicht.
Zie: Bach, Jesus bleibet meine Freude

Ontroerend is het duet tussen Jezus en de ziel uit Bachs Cantate 21, waarbij Jezus de zichzelf-veroordelende mens met zijn liefde weet te overtuigen.
Zie voor de tekst: Bach, Duet Jezus en de ziel
Zie: Bach, Duet Jezus en de ziel

Wie niet genoeg kan krijgen van Bach kan sinds mei 2014 terecht op de site ‘All of Bach’, waar in de komende jaren alle werken van Bach beschikbaar komen, in geluid en beeld én met informatieve teksten – een initiatief van Jos van Veldhoven, dirigent van de Nederlandse Bachvereniging.
Zie: Alle werken van Bach

9
Een beroemd Miserere (in protestantse bijbels: psalm 51) is van Allegri (1582-1652), gezongen door de Tallis Scholars.
Zie: Allegri, Miserere
Ook een mooie versie, met de tekst op het scherm, is die van Pro Cantione Antiqua.
Zie: Allegri, Miserere (2)

Prachtig is ook het duet ‘Sound the trumpet’ van Purcell (1659-1695), gezongen door Bowman en Chance, twee countertenors, met als tekst:
Sound the trumpet, till around
You make the list’ning shores rebound,
On the sprightly hautboy play
All the instruments of joy
That skilful numbers can employ
To celebrate the glories of this day.
Zie: Purcell, Sound the trumpet

10
Aangrijpend is het Stabat mater van Pergolesi (1710-1736), hier het eerste couplet, gezongen door sopraan Kirkby en countertenor Bowman, met als tekst:
Stabat mater dolorosa / iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
(De diepbedroefde Moeder / stond wenend bij het kruis
terwijl haar Zoon daar hing)
Zie: Pergolesi, Stabat mater

Vrij recent is van Morten Lauridsen (1943): O magnum mysterium, met als tekst:
O magnum mysterium et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum, jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera meruerunt portare Dominum Christum. Alleluia.
(O groot mysterie en wonderbaarlijk sacrament
dat dieren de pasgeboren Heer mogen aanschouwen liggend in een kribbe.
Gelukkig maagd, wier schoot het waard was Christus de Heer te dragen. Halleluja)
Zie: Lauridsen, O magnum mysterium

11
Treffend is het Napolitaans slaapliedje voor het kind Jezus uit plm. 1635, gezongen door de countertenor Jaroussky.
Zie voor de tekst met vertaling: Napolitaans slaapliedje
Zie: Napolitaans slaapliedje

12
Een instrumentaal stuk: Canon van Pachelbel, voor drie violen en basso continuo.
Zie: Pachelbel, Canon

13
Wie een liefhebber is van de melodieën van het Geneefse Psalter en van het orgelspel van de improvisator Sietze de Vries, kan zich laven aan de site: Alle Psalmen

14
Een totaal ander genre is het nummer Shnirele perele over de komst van de Messias, gezongen door de joods-amerikaanse klezmerband The Klezmatics in 2004 in het centrum van Berlijn.
Zie voor de Jiddische tekst met Engelse vertaling: Shnirele perele
Zie: The Klezmatics, Shnirele perele